fredag 24 juli 2015

Blåmesdrama

Satt för att fota blåmesar när detta drama utspelade sig,
han återkom 3 gånger för att holken skulle bli tom, efter
det här har holkägaren förstått att hålet är för stort, så det ska åtgärdas.Bräckeängar sommar


Bräckeängar vår

hackspettfåglar